660 479 898

Aktualne szczepienia

Niepełny program profilaktyczny

(Doba 0-10 tydzień życia)

 Choroba Mareka (MD)
 Kokcydioz
 Choroba Gumboro (IBD)
 Rzekomy pomór (ND) - częściowo
 Zakaźne zapalenie oskrzeli (IB) - częściowo
 Syndrom Wielkiej Głowy (SHS)
 Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy (ILT) - częściowo
 Salmonelloza (S.E.,S.St.)

Pełen program profilaktyczny

(Doba 0-15 tydzień życia)

 Choroba Mareka (MD)
 Kokcydioza
 Choroba Gumboro (IBD)
 Rzekomy pomór (ND)
 Zakaźne zapalenie oskrzeli (IB)
 Syndrom Wielkiej Głowy (SHS)
 Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy (ILT)
 Salmonelloza (S.E.,S.St.)
 Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (AE)
 Syndrom spadku nieśności (EDS)
 Odrobaczenie

Kury nioski | Erutan | Hy-line